شرکت دانش بنیان طب کاوه

پماد دامیکس تی اچ یو ار T.H.U.R.N

factory
system
first-aid-kit
inclined-patch
stethoscope

Damix THURN debridement gel

ساخت شرکت دانش بنیان طب کاوه میباشد.این پماد با عملکرد چندجانبه در دبرید زخم از بافتهای نکروزه و اسلاف و کمک به تشکیل بافت در روند ترمیم زخم بسیار موثر بوده و باعث کوتاه شدن زمان فاز اپیتالیزاسیون میشود

 

مقاله های درمان زخم دامیکس

بروز ترین محتوا های زخم

مراحل بهبود زخم

روند بهبود زخم را می توان به چهار مرحله اصلی تقسیم کرد: هموستاز، التهاب، تکثیر و بازسازی. 1. هموستاز: این مرحله اولیه ترمیم زخم است

ادامه مطلب »

هموستاز در زخم

هموستاز مرحله اولیه بهبود زخم است که بلافاصله پس از آسیب رخ می دهد. هدف اصلی آن متوقف کردن خونریزی و جلوگیری از از دست

ادامه مطلب »

روند بهبودی زخم

روند بهبود زخم را می توان به چهار مرحله اصلی تقسیم کرد: هموستاز، التهاب، تکثیر و بازسازی. 1. هموستاز: این مرحله اولیه ترمیم زخم است

ادامه مطلب »